links    contacteer ons    nederlands français     
home   |  Alles over COPD  |  Alles over Spirometrie   |  Alles over astma
Aconcagua 2010-2011  |  Partners  |  Pers


Wat is COPD?

Hoe wordt COPD vastgesteld (diagnose)?

Wat is het verschil tussen COPD en astma ?

Hoe ernstig is COPD?

Behandeling van COPD

COPD en rookstop

GOLD-richtlijnen voor COPD

Brochure

Wat is COPD?

COPD (Chronic obstructive pulmonary disease) is een chronische en langzaam progressieve longaandoening die, net zoals astma, ontstaat ten gevolge van een vernauwing van de luchtwegen. Hierdoor vermindert het debiet van de luchtwegen geleidelijk en wordt het transport van de lucht naar de longen moeilijker. Terwijl bij astma de luchtwegvernauwing omkeerbaar is en meestal tijdens de kinderjaren ontstaat, manifesteert COPD zich meestal pas na de leeftijd van 45 jaar en is de vernauwing onomkeerbaar. In meer dan 9 gevallen op 10 is ze een gevolg van jarenlang roken. Daarom zou men ook van rokerslong kunnen spreken.

Chronische bronchitis en emfyseem zijn twee vormen van COPD, elk met hun eigen kenmerken. Ze kunnen apart of samen voorkomen.

 
Chronische bronchitis
Chronische bronchitis is een chronische ontsteking en vernauwing van de luchtwegen, waarbij de beschermlaag van de luchtwegen en de kleine haartjes die het slijm uit de luchtwegen verwijderen, worden beschadigd.

Emfyseem
Emfyseem is het gevolg van een progressieve beschadiging van de longblaasjes en hun wanden. De longen verliezen hierdoor hun soepelheid (elasticiteit). Bij uitademing wordt niet alle lucht uit de longen verwijderd. Emfyseem komt voor bij ernstiger vormen van COPD.

 
Oorzaken

Ongeveer 9 op de 10 COPD-patiënten zijn rokers of ex-rokers. Daarom kan men het ook rokerslong noemen. Meestal moet men één pakje per dag gedurende 10 jaren roken om COPD te ontwikkelen. Dat verklaart waarom COPD meestal pas na de leeftijd van 45 jaar optreedt.
Niet alle rokers ontwikkelen COPD. Men schat dat ong. 20% van de rokers gevoelig is en COPD kan krijgen. Ook genetische factoren, infecties, ondervoeding en laag geboortegewicht spelen een rol.
Naast roken kunnen ook sommige professionele of huishoudelijke produkten (bv. oplosmiddelen) aan de basis liggen van COPD.

 
>> Terug naar boven   © 2022   spirometrie.be | V.U.: Van Meerhaeghe Alain, Eendrachtstraat 56, 1050 Brussel