links    contacteer ons    nederlands français     
home   |  Alles over COPD  |  Alles over Spirometrie   |  Alles over astma
Aconcagua 2010-2011  |  Partners  |  Pers


persbericht

Brochure

BrochurePersbericht

Persbericht

 

 

                   3de Dag van de Spirometrie: 9 mei 2007

 

 

          Gratis ademtest of spirometrie

om COPD en astma  in een vroeg stadium op te sporen

 

 

• COPD: de enige belangrijke doodsoorzaak die nog toeneemt

• Mogelijk 680.000 patiënten in België

• Eén patiënt op twee is niet gekend

 

 

Vanaf vandaag, 17 april, kan iedereen met ademhalingsproblemen zich inschrijven voor de 3de Nationale Spirometriedag op 9 mei 2007. Die dag zullen een groot aantal longartsen en huisartsen in heel België gratis een spirometrie uitvoeren bij mensen met ademhalingsproblemen.

 

Inschrijvingen gebeuren uitsluitend via de website: www.spirometrie.be

Hier vindt u ook alle informatie over de campagne.

 

 

Informatie pers                                  Paul Geerts

                                                            tel: 016/48 99 71 – 0478/22 19 00

                                                            e-mail: ge.pa@skynet.be


 

Wat is COPD of rokerslong?

COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease of Chronisch Obstructief Longlijden) is een chronische en progressieve longaandoening die, zoals astma, gekenmerkt wordt door een vernauwing van de luchtwegen, waardoor men steeds moeilijker kan ademhalen. Terwijl bij astma de luchtwegvernauwing omkeerbaar is en meestal al tijdens de kinderjaren optreedt, manifesteert COPD zich meestal pas na de leeftijd van 45 jaar en is de vernauwing onomkeerbaar.

Ongeveer 9 op de 10 COPD-patiënten zijn rokers of ex-rokers.

 

Hoe ernstig is COPD?

COPD wordt door de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) beschouwd als de vierde meest dodelijke aandoening, na hartaanvallen, kanker en beroertes. Het is de enige belangrijke doodsoorzaak die toeneemt. Tussen 1965 en 1998 is het aantal sterfgevallen ten gevolge van COPD met 163% gestegen. COPD is ook de belangrijkste reden voor longtransplantatie.

In België zouden er ongeveer 680.000 COPD-patiënten zijn. Meer dan de helft van de COPD-patiënten is evenwel niet gekend.

 

Wat is astma?

Astma is een chronische ontsteking van de luchtwegen, wat leidt tot een hyperreactiviteit of overdreven prikkelbaarheid van de luchtwegen. Het gevolg is dat de luchtwegen samentrekken en vernauwen bij prikkels die bij normale mensen geen reactie veroorzaken. Voorbeelden van dergelijke prikkels zijn fysieke inspanning, het inademen van koude lucht, sterke geuren of rook, en intens lachen.

 

Hoe ernstig is astma?

Ongeveer 5 à 10% van de Belgen heeft astma. Bij kinderen is het de meest voorkomende chronische aandoening.

Astma kan meestal zeer goed behandeld worden met geneesmiddelen.

 

Wat is spirometrie?

Een spirometrie is een eenvoudig en pijnloos onderzoek om de longfunctie of longcapaciteit te meten. Met deze test kan met zekerheid worden vastgesteld of iemand aan COPD of astma lijdt.

 

Spirometrie zou moeten veralgemeend worden om patiënten met COPD en astma op te sporen en te volgen. Net zoals de arts geregeld de bloeddruk of de glycemie van zijn patiënten meet om hypertensie en diabetes op te sporen en op te volgen.

 

Waarom een Nationale Spirometriedag?

-         Meer bekendheid geven aan COPD en astma, twee ernstige ziektes die steeds meer mensen treft. Men vermoedt dat één op twee COPD-patiënten niet gekend is.

-         Door toenemend rookgedrag en de voortschrijdende luchtvervuiling komen deze aandoeningen steeds vaker voor. In Europa zijn ze zelfs de derde doodsoorzaak, na kanker en hart- en vaatziekten.

-         Het is belangrijk om de ziekten in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen om de verdere evolutie af te remmen.

-         Spirometrie zou in de toekomst een routine-onderzoek moeten worden, net zoals bv. bloeddrukmeting.

-         Rookstop aanmoedigen.

 

Wie moet zich laten testen?

Wie driemaal of meer met ja antwoordt op volgende vragen, lijdt misschien aan COPD of astma en kan zich op 9 mei gratis laten testen:

 

- Bent u roker of ex-roker

- Bent u ouder dan 40 jaar?

- Hoest u regelmatig?

- Hoest u regelmatig slijm op?

- Bent u sneller kortademig dan de meesten van uw leeftijd?

- hebt u geregeld een piepende ademhaling

 

Hoe inschrijven voor de Spirometriedag?

Inschrijven kan uitsluitend via de website: www.spirometrie.be. De patiënt kan zelf de plaats en het uur kiezen.

Na inschrijving wordt de patiënt via e-mail verwittigd.

Alleen mensen die zich hebben ingeschreven én een bevestiging hebben ontvangen, kunnen deelnemen aan de Spirometriedag!

 

Hoe gebeurt een spirometrie?

Iedereen die zich heeft ingeschreven, moet zich op 9 mei op het afgesproken uur aanbieden op de plaats die vermeld is op het bewijs van inschrijving.

Na het invullen van een korte vragenlijst, moet men in de spirometer blazen. De arts zal de patiënt, naargelang de resultaten, een formulier meegeven waarmee hij/zij naar de huisarts moet voor een verdere diagnostiek en om over een eventuele behandeling te beslissen.

Een spirometrie duurt ong. 15 minuten.

 

Wie organiseert de Nationale Spirometriedag?

De 3de Nationale Spirometriedag wordt georganiseerd door de Belgische Vereniging voor Pneumologie (BVP). Dit is een wetenschappelijke vereniging van personen die actief zijn op het terrein van de pneumologie. De vereniging telt momenteel ruim 600 leden, hoofdzakelijk pneumologen.

De BVP kan voor de organisatie van deze Spirometriedag rekenen op de steun van:

- Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding (VRGT)

- Fondation contre les Affections Respiratoires et pour l’Education à la Santé (F.A.R.E.S), 

- Belgische Kring Kinderlongartsen (BKK)

- Belgian Primary Care Respiratory Group (BPCRG),

- Domus Medica

- Société Scientifique de Médecine Générale (SSMG).

De campagne wordt gesponsord door alle farmaceutische firma’s die actief zijn in de strijd tegen obstructieve longziekten.

 


 

Praktische informatie

 

Start inschrijvingen                                        17 april 2007

 

Nationale Spirometriedag                             9 mei 2007

            Metingen gebeuren tussen 10 en 12u en tussen 14 en 16u

            Enkel op afspraak!

 

Inschrijven: Uitsluitend via de website:                        www.spirometrie.be

 

Organisator                                        Belgische Vereniging voor Pneumologie

            Contact                                    Martine Dansercoer

                                                            e-mail: info@bvp-sbp.org                    

                                                            tel: 016/89 31 91

 

Partners:                                             FARES, VRGT, BPCRG, BKK, Domus Medica, SSMG.

Sponsors:                                            AstraZeneca, Bayer, Boehringer Ingelheim, Pfizer, GSK, Novartis, MSD

 

Informatie publiek                             www.spirometrie.be

                                                           

Informatie pers                                  Paul Geerts

                                                            tel: 016/48 99 71 – 0478/22 19 00

                                                            e-mail: ge.pa@skynet.be

 

 


 
>> Terug naar boven   © 2022   spirometrie.be | V.U.: Van Meerhaeghe Alain, Eendrachtstraat 56, 1050 Brussel