links    contacteer ons    nederlands français     
home   |  Alles over COPD  |  Alles over Spirometrie   |  Alles over astma
Aconcagua 2010-2011  |  Partners  |  Pers


Wat is astma?

Wat zijn de oorzaken

Hoe wordt astma vastgesteld (diagnose)

Hoe wordt astma behandeld

GINA-richtlijnen astmaHoe wordt astma vastgesteld (diagnose)?

De diagnose van astma gebeurt hoofdzakelijk op basis van de klachten en gerichte vragen van de arts. Nadien volgen een aantal tests die de functionele ademhalingsproblemen moeten bevestigen.
Dat gebeurt aan de hand van een ademtest of spirometrie waarmee de luchtwegvernauwing of –obstructie kan aangetoond worden. Indien deze luchtwegvernauwing grotendeels verdwijnt na inademing van een product om de luchtwegen te verwijden (bronchodilatatie), gaat het waarschijnlijk om astma.
Indien er geen luchtwegvernauwing vastgesteld worden, maar toch alle symptomen aanwezig zijn, dan zal de arts een zogenaamde provocatietest uitvoeren om de hyperreactiviteit van de luchtwegen te testen.
Tegenwoordig wordt meestal ook de aanwezigheid van een ontsteking van de luchtwegen nagegaan door het meten van de uitgeademende gassen (NO) of door het analyseren van de cellen in de slijmen.


 
>> Terug naar boven   © 2021   spirometrie.be | V.U.: Van Meerhaeghe Alain, Eendrachtstraat 56, 1050 Brussel