links    contacteer ons    nederlands français     
home   |  Alles over COPD  |  Alles over Spirometrie   |  Alles over astma
Aconcagua 2010-2011  |  Partners  |  Pers


Wat is astma?

Wat zijn de oorzaken

Hoe wordt astma vastgesteld (diagnose)

Hoe wordt astma behandeld

GINA-richtlijnen astmaGINA Richtlijnen voor Astma

Het globale intiatief voor Astma (Global Initiative for Asthma - GINA) werkt met professionelen uit de gezondheidszorg en volksgezondheid wereldwijd om de prevalentie, morbiditeit en mortaliteit van astma te doen dalen.

 
Criteria voor astma controle volgens GINA 2006
Gecontroleerd (alle onderstaande kenmerken aanwezig)
Symptomen overdag Max. 2 x per week
Beperking van de activiteiten Geen
Nachtelijke symptomen Geen
Nood voor bronchodilator Max. 2 x per week
Longfunctie (PEF of ESW) Normaal
Exacerbaties Geen
Gedeeltelijk gecontroleerd (1 of 2 kenmerken aanwezig in één week) of niet-gecontroleerd (3 of meer kenmerken aanwezig in één week)
Symptomen overdag Meer dan 2 x per week
Beperking van de activiteiten Eender welke beperking
Nachtelijke symptomen Eender welk nachtelijk symptoom
Nood voor bronchodilator Meer dan 2 x per week
Longfunctie (PEF of ESW) Minder dan 80% van de voorspelde of de beste persoonlijke waarde
Exacerbaties Gedeeltelijk gecontroleerd: één of meer per jaar;
niet-gecontroleerd: één per week

 
GINA Beheer van Astma

De officiële GINA richtlijnen kunnen gedownload worden van de GINA Website. www.ginasthma.com/

Behandelingsstappen naargelang de controle van het astma bij volwassenen en kinderen ouder dan 5 jaar volgens GINA 2006

Stap 1
Geen basis behandeling

Stap 2
Eerste keuze: lage dosis inhalatie-corticosteroïd
Tweede keuze: leukotriëen-receptor-antagonist

Stap 3
Eerste keuze: lage dosis inhalatie-corticosteroïd plus langwerkende ß2-agonist

Tweede keuze:
* of middelmatig hoge dosis of hoge dosis inhalatie-corticosteroïd
* of lage dosis inhalatie-corticosteroïd plus leukotriëen-receptor-antagonist
* of lage dosis inhalatie-corticosteroïd plus theofylline met vertraagde vrijstelling

Stap 4
Middelmatige of hoge dosis inhalatie-corticosteroïd plus langwerkende ß2-agonist

Eventueel toevoegen van:

* leukotriëen-receptor-antagonist
* en/ of theofylline met vertraagde vrijstelling

Stap 5
Medicatie van stap 4 plus

* oraal corticosteroïd (laagst mogelijke dosis)
* en/ of omalizumab

(Veranderingen in de mate van controle noodzaken een overgang naar een hogere of lagere behandelingsstap. Bij symptomen gebruikt men een snelwerkende ß2-agonist via inhalatie (tweede keuze: anticholinergicum via inhalatie of snelwerkende ß2-agonist oraal).


 
>> Terug naar boven   © 2021   spirometrie.be | V.U.: Van Meerhaeghe Alain, Eendrachtstraat 56, 1050 Brussel