links    contacteer ons    nederlands français     
home   |  Alles over COPD  |  Alles over Spirometrie   |  Alles over astma
Aconcagua 2010-2011  |  Partners  |  Pers


Wat is COPD?

Hoe wordt COPD vastgesteld (diagnose)?

Wat is het verschil tussen COPD en astma ?

Hoe ernstig is COPD?

Behandeling van COPD

COPD en rookstop

GOLD-richtlijnen voor COPD

Brochure

Het Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) werkt samen met artsen, specialisten en officiële instanties wereldwijd om de ziekte COPD (Chronisch Obstructief Longlijden) onder de aandacht te brengen en om de preventie en behandeling van deze ziekte te verbeteren.
Het GOLD initiatief geeft richtlijnen uit voor de diagnose, behandeling en preventie van COPD.
De GOLD richtlijnen geven aan dat spirometrie van het allergrootste belang is in de diagnose van COPD.


 
GOLD Classificatie voor COPD

De experten van GOLD classifiëren COPD in 5 stadia:


Stadia Karakteristieken

0: Normale Spirometrie
risico patiënt Chronische Symptomen (hoesten, sputum productie)

1: FEV1/FVC < 70%
Mild COPD FEV1 > of gelijk aan 80% voorspelde waarden
Met of zonder chronische symptomen (hoesten, sputum productie)

2: FEV1/FVC < 70%
Matig COPD FEV1 tussen 50% en 80% voorspelde waarden
Met of zonder chronische symptomen (hoesten, sputum productie)

3: FEV1/FVC < 70%
Ernstig COPD FEV1 tussen 30% en 50% voorspelde waarden
Met of zonder chronische symptomen (hoesten, sputum productie)

4: FEV1/FVC < 70%
Zeer ernstig FEV1 < 30% voorspelde waarden
COPD of FEV1 < 50% voorspeld en chronisch longfalen


 
GOLD Richtlijnen voor Therapie van COPD

De officiële richtlijnen kunnen gedownload worden van de GOLD website. http://goldcopd.com/

 

Curve van Fletcher

Veel patiënten denken ten onrechte dat het de moeite niet meer is om te stoppen met roken als er longschade is.
De curve van Fletcher toont duidelijk aan dat het zelfs in gevorderde gevallen de moeite loont om het roken op te geven.

de curve van Fletchertoont duidelijk de waarde van rookstop bij COPD

Bron: Spirométrie-Info


 

>> Terug naar boven   © 2022   spirometrie.be | V.U.: Van Meerhaeghe Alain, Eendrachtstraat 56, 1050 Brussel