links    contacteer ons    nederlands français     
home   |  Alles over COPD  |  Alles over Spirometrie   |  Alles over astma
Aconcagua 2010-2011  |  Partners  |  Pers


persbericht

Brochure

Brochure

Bekijk deze folder in pdf-formaat

 
Brochure

2de Nationale Spirometriedag
16 NOVEMBER 2005

Opsporing van COPD ‘(Chronisch Obstructief Longlijden) of rokerslong

Een initiatief van de Belgische Vereniging voor Pneumologie

 
Wat is COPD of rokerslong ?

COPD (chronisch obstructief longlijden) of rokerslong is een chronische en progessieve longziekte. Het gaat om een vernauwing van de luchtwegen waardoor men steeds moeilijker kan ademhalen. In het begin treedt de ademnood alleen op tijdens inspanningen, later ook in rust. Omdat de luchtwegen ontstoken zijn, moet u ook vaak hoesten en maakt u slijmen aan.

COPD wordt in 9 gevallen op 10 veroorzaakt door roken. Daarom spreekt men ook van rokerslong.

Men schat dat meer dan 600.000 Belgen aan COPD lijden. Meer dan de helft daarvan zou niet gekend zijn.

COPD is een sluipende ziekte. De luchtwegvernauwing is onomkeerbaar. Indien de ziekte in een vroeg stadium ontdekt wordt, dan kan men wel de verdere achteruitgang afremmen en de levenskwaliteit verbeteren.

Spirometrie is een eenvoudige test om COPD in een vroeg stadium op te sporen.


 
Wat is spirometrie?

Spirometrie is een eenvoudige en pijnloze test waarmee de longcapaciteit (de hoeveelheid lucht die iemand kan in- en uitademen) gemeten wordt.
Tegenwoordig bestaan er draagbare spirometers die niet veel groter zijn dan een GSM, waardoor de test ook door de huisarts kan uitgevoerd worden.


 
Hoe verloopt een spirometrie?

De test gebeurt in zithouding. U krijgt een neusklem en moet zo snel en zo krachtig mogelijk in het apparaat blazen. Dat wordt drie of vier keer herhaald.
U moet niet nuchter zijn op het ogenblik van de test.

 
Wie kan zich laten testen ?

Iedere roker en iedereen met ademhalingsproblemen.

Vul de vragenlijst in. Als u op minstens drie vragen JA antwoordt, dan bestaat de kans dat u aan COPD lijdt. Schrijf u dan in voor een gratis spirometrie op 16 november. Dit is een eenvoudige en pijnloze test om COPD op te sporen.

JA NEEN
Bent u roker of ex-roker?
Bent u ouder dan 40 jaar ?
Hoest u regelmatig ?
Hoest u regelmatig slijm op ?
Bent u sneller kortademig dan de meesten van uw leeftijd ?


 
Hoe kan u zich inschrijven ?

Inschrijven kan alleen via de website www.spirometrie.be
U kan zelf plaats en uur kiezen. Na inschrijving wordt u via e-mail verwittigd.
Alleen mensen die zich hebben ingeschreven én een bevestiging hebben ontvangen, kunnen deelnemen aan de Spirometriedag. 
Wat indien u zich op 16 november niet kunt laten testen?

Geen probleem: indien u vermoedt dat u COPD hebt, praat er dan over met uw huisarts. Die weet wat er verder moet gebeuren.
 
Stop met roken

Stop met roken. Daardoor voorkomt u COPD. Indien u reeds COPD hebt, dan is stoppen met roken de enige manier om een verdere achteruitgang van de longfunctie tegen te gaan.
 
2de Nationale Spirometriedag


16 november 2005

www.spirometrie.be

V.U.: Dr. V. Ninane, Hoogstraat 322, 1000 Brussel


 
>> Terug naar boven   © 2022   spirometrie.be | V.U.: Van Meerhaeghe Alain, Eendrachtstraat 56, 1050 Brussel