links    contacteer ons    nederlands français     
home   |  Alles over COPD  |  Alles over Spirometrie   |  Alles over astma
Aconcagua 2010-2011  |  Partners  |  Pers


Wat is COPD?

Hoe wordt COPD vastgesteld (diagnose)?

Wat is het verschil tussen COPD en astma ?

Hoe ernstig is COPD?

Behandeling van COPD

COPD en rookstop

GOLD-richtlijnen voor COPD

Brochure

Hoe ernstig is COPD?

De prevalentie van obstructieve longaandoeningen (COPD en astma) stijgt in de hele wereld. COPD wordt door de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) beschouwd als de vierde meest dodelijke aandoening, na hartaanvallen, kanker en beroertes. COPD wordt verantwoordelijk geacht voor 6,4% van de overlijdens bij mannen en 3,9% bij vrouwen. Van alle belangrijke doodsoorzaken in de wereld is COPD de enige die toeneemt. Tussen 1965 en 1998 is het aantal sterfgevallen ten gevolge van COPD met 163% gestegen (terwijl het aantal beroertes daalde met 64%). De reden is de toename van het rookgedrag in de ontwikkelingslanden en het blijvende rookgedrag in de geïndustrialiseerde landen, evenals de veroudering van de bevolking.

De prevalentie van COPD bij rokers ouder dan 45 jaar wordt geraamd op meer dan 20%. In België wordt het aantal COPD-patiënten op 680.000 geschat. Minder dan de helft daarvan is gediagnosticeerd.

De prevalentie van astma wordt geschat op 5 à 10% van de algemene bevolking. Ook deze prevalentie is de voorbije 25 jaar continu toegenomen, vooral bij kinderen en jong volwassenen. De WHO schat het aantal astma-patiënten wereldwijd op 150 miljoen (2001). 260.000 daarvan zijn overleden.

COPD en astma zijn dus belangrijke doodsoorzaken. Ze hebben ook een zware impact op het budget voor gezondheidszorgen: de uitgaven voor COPD worden geraamd op 2% van het totale gezondheidsbudget. Vermits roken de hoofdoorzaak van COPD is, onderstreept dit nogmaals het belang van campagnes om mensen aan te zetten om te stoppen met roken.


 
>> Terug naar boven   © 2022   spirometrie.be | V.U.: Van Meerhaeghe Alain, Eendrachtstraat 56, 1050 Brussel