links    contacteer ons    nederlands français     
home   |  Alles over COPD  |  Alles over Spirometrie   |  Alles over astma
Aconcagua 2010-2011  |  Partners  |  Pers


Wat is COPD?

Hoe wordt COPD vastgesteld (diagnose)?

Wat is het verschil tussen COPD en astma ?

Hoe ernstig is COPD?

Behandeling van COPD

COPD en rookstop

GOLD-richtlijnen voor COPD

Brochure

Wat is het verschil tussen COPD en astma ?

Astma is eveneens een obstructieve longaandoening ten gevolge van een chronische ontsteking van de luchtwegen. Kenmerkend zijn de aanvallen van luchtwegvernauwing en kortademigheid die periodiek of bij inspanning optreden. Buiten deze crisissen heeft een astmapatiënt een piepende ademhaling en/of hoest die al dan niet gepaard gaat met slijmen. De luchtwegvernauwing bij astma is niet continu aanwezig en is ze omkeerbaar. Bij COPD daarentegen is de luchtwegvernauwing permanent. Het gevoel van kortademigheid is dan ook elke dag aanwezig.
 
Astma komt op alle leeftijden voor, maar begint meestal vanaf de kinderleeftijd. COPD ontstaat meestal pas vanaf de leeftijd van 45 jaar.
Ook de oorzaken van astma verschillen van die van COPD. In geval van astma is er meestal sprake van een erfelijke overgevoeligheid van de luchtwegen. Indien een van beide ouders astma heeft, dan heeft het kind een kans van 50%. Indien beide ouders astma hebben, dan verhoogt de kans tot 70%. Een astma-opstoot is vaak een gevolg van een allergische reactie. Het type van allergie verschilt evenwel van persoon tot persoon. Mogelijke allergenen zijn o.m. pollen, huismijt, dierenhaartjes, schimmels... Soms kan een astma-crisis ook uitgelokt worden door temperatuurveranderingen, inspanning en luchtvervuiling.


 

 

Astma

COPD

allergie

Belangrijk, vooral bij kinderen

Weinig of geen belang

Roken

Geen relatie

meer dan 90% van de patiënten

leeftijd

Meestal vanaf kinderleeftijd

Zelden voor 40 jaar

luchtwegvernauwing

omkeerbaar

onomkeerbaar

Diagnose

spirometer

Spirometer

Doel behandeling

Volledig herstel luchtwegvernauwing door geneesmiddelen

Rookstop

Behandeling symptomen met geneesmiddelen


 
>> Terug naar boven   © 2021   spirometrie.be | V.U.: Van Meerhaeghe Alain, Eendrachtstraat 56, 1050 Brussel