links    contacteer ons    nederlands français     
home   |  Alles over COPD  |  Alles over Spirometrie   |  Alles over astma
Aconcagua 2010-2011  |  Partners  |  Pers


Wat is COPD?

Hoe wordt COPD vastgesteld (diagnose)?

Wat is het verschil tussen COPD en astma ?

Hoe ernstig is COPD?

Behandeling van COPD

COPD en rookstop

GOLD-richtlijnen voor COPD

Brochure

Hoe wordt COPD vastgesteld (diagnose)?

In het begin heeft een COPD-patiënt geen of bijna geen klachten. Het zijn nochtans die klachten die, zeker bij rokers of ex-rokers, een lichtje moeten doen branden, en die een vroegtijdige opsporing van COPD mogelijk maken.


 
Volgende symptomen zijn typisch voor COPD-patiënten:

- Chronische hoest, die de hele dag aanwezig is of enkel ’s ochtends bij het ontwaken;
- fluimen (expectoraties);
- een gevoel van kortademigheid (dyspnoe), vooral bij inspanning en toenemend met de jaren. De patiënten zijn hierdoor vaak niet langer in staat hun dagelijkse activiteiten uit te oefenen of zelfs een korte afstand te stappen. Veel mensen met COPD hebben problemen om de trap op te gaan zonder te stoppen om naar adem te happen. Mensen met COPD lopen meestal trager dan mensen van dezelfde leeftijd. Na verloop van jaren kan de kortademigheid regelmatiger voorkomen bij steeds minder en minder inspanning.


 
Gedurende ten minste de helft van de evolutie, is de patiënt zich van de aandoening niet bewust:
· In 50% van de gevallen zijn hoest en fluimen niet aanwezig.
· In de andere helft van de gevallen worden deze symptomen door rokers als normaal beschouwd.
· In een vroegtijdig stadium doen dyspnoe of ademnood bij inspanning zich slechts bij belangrijke inspanningen voor.

De aanwezigheid van deze symptomen of problemen, vooral bij rokers of mensen die blootgesteld worden aan verontreinigende stoffen, zou aan COPD doen denken. Er bestaan ook vragenlijsten waarmee patiënten kunnen achterhalen of het aangewezen is een arts te raadplegen (zie verder).

Met een eenvoudige ademtest, een zogenaamde spirometrie, kan de diagnose snel en pijnloos bevestigd worden. Het is belangrijk dat de diagnose zo vroeg mogelijk gesteld wordt om een verdere evolutie van de ziekte te kunnen voorkomen.


 
>> Terug naar boven   © 2022   spirometrie.be | V.U.: Van Meerhaeghe Alain, Eendrachtstraat 56, 1050 Brussel